Horoměřice
Horoměřice

Zápisy ze zastupitelstva obce

Na webu obce jsou zápisy zveřejňovány v anonymizované verzi z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR). Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Obecního úřadu Horoměřice nahlédnout občané obce Horoměřice starší 18 let s trvalým pobytem v obci Horoměřice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území obce Horoměřice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem v obci Horoměřice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Vyvěšeno: 12. 9. 2019
Vyvěšeno: 28. 6. 2019
Vyvěšeno: 19. 4. 2019
Vyvěšeno: 22. 2. 2019
Vyvěšeno: 27. 12. 2018
Vyvěšeno: 1. 12. 2018
Vyvěšeno: 13. 11. 2019
Vyvěšeno: 23. 12. 2019
Vyvěšeno: 22. 1. 2020
Vyvěšeno: 5. 3. 2020
Vyvěšeno: 29. 5. 2020
Vyvěšeno: 10. 7. 2020
Vyvěšeno: 2. 10. 2020
Vyvěšeno: 29. 12. 2020
Vyvěšeno: 21. 5. 2021
Vyvěšeno: 19. 3. 2021
Vyvěšeno: 9. 6. 2021
Vyvěšeno: 10. 9. 2021
Vyvěšeno: 12. 11. 2021
Vyvěšeno: 17. 12. 2021
Vyvěšeno: 21. 1. 2022
Vyvěšeno: 8. 4. 2022
Vyvěšeno: 20. 5. 2022
Vyvěšeno: 8. 7. 2022
Vyvěšeno: 23. 9. 2022
Vyvěšeno: 15. 11. 2022
Vyvěšeno: 29. 12. 2022
Horoměřice