Horoměřice
Horoměřice

Realizované dotační projekty

Podpora integrace cizinců přicházejících z Ukrajiny - VÝUKA ČJ 1

Podpora integrace cizinců přicházejících z Ukrajiny - VÝUKA ČJ

Datum: 22. 7. 2022

Tento projekt je financován částkou 28 500,- Kč Ministerstvem vnitra, Odborem azylové a migrační politiky.

Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku 1

Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku

Datum: 16. 6. 2022

Tento projekt je financován částkou 270 000,- Kč Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Odborem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pořízení nádob na separovaný odpad v obci Horoměřice 1

Pořízení nádob na separovaný odpad v obci Horoměřice

Datum: 4. 4. 2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Pořízení nového dopravního automobilu s přívěsem pro hašení 1

Pořízení nového dopravního automobilu s přívěsem pro hašení

Datum: 7. 12. 2021

Projekt Pořízení dopravního automobilu s přívěsem pro hašení je financován MV-GŘ HZS ČR částkou 450 000,- Kč a kofinancován Středočeským krajem částkou 300 000,- Kč.

Poskytnutí finančního ohodnocení strážníkům obecní policie 1

Poskytnutí finančního ohodnocení strážníkům obecní policie

Datum: 7. 12. 2021

Poskytnutí dotace z rozpočtu ministerstva vnitra za finanční spoluúčasti obcí na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 10 000,- Kč od MV ČR a 10 000,- Kč od Obce Horoměřice.

Středočeský kraj

Navýšení kapacity ZŠ - Projekt

Datum: 15. 11. 2021

Obec získala dotaci na vypracování projektu pro navýšení kapacity ZŠ ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+

Středočeský kraj

Navýšení kapacity ZŠ - Technická studie

Datum: 15. 11. 2021

Obec získala dotaci na vypracování technické studie pro navýšení kapacity ZŠ ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+

Mateřská škola Horoměřice - pavilon A

Mateřská škola Horoměřice - pavilon A

Datum: 3. 11. 2021

Projekt Mateřská škola Horoměřice - pavilon A byl financován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj, IROP a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Domácí kompostéry 2021 1

Pořízení kompostérů pro občany obce Horoměřice 2021

Datum: 3. 11. 2021

Projekt "Pořízení domácích kompostérů pro občany obce Horoměřice" je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Energetická opatření na budově ZŠ v Horoměřicích

Energetická opatření na budově ZŠ v Horoměřicích 2014

Datum: 6. 5. 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt Elektromobil v komunálních službách

Elektromobil v komunálních službách 2020

Datum: 23. 3. 2021

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Výše podpory činí 200 000,- Kč, vlastní náklady jsou 311 225,- Kč a celkové výdaje 511 225,- Kč.

Domácí kompostéry 2018

Domácí kompostéry 2018

Datum: 9. 2. 2021

Projekt pořízení domácích kompostérů je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Horoměřice