Horoměřice
Horoměřice

Potřebuji vyřídit

Jaké doklady budete potřebovat a řadu dalších užitečných informací zjistíte na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz. Na úvodní stránce poklepejte na záložku Služby pro veřejnost --> rady a služby.

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR  www.mvcr.czDalší důležité informace získáte na  www.portal.gov.cz.

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, faxem případně elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu. Zde také obdržíte potřebné formuláře, pokud jsou zapotřebí, vztahující se k životním situacím, které jsou v  kompetenci obecního úřadu. 

Formuláře pro možnost stažení z internetu naleznete na www.form.cz.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úředních deskách v obci i na internetu. Vyhlášky v platném znění naleznete v těchto stránkách ve složce „Vyhlášky a nařízení“.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Občanský průkaz a pas

Potřebujete vyřídit nový občanský průkaz nebo pas? Tyto záležitosti vyřídíte na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. OÚ Horoměřice tuto rozšířenou působnost nemá. Spádovou obcí s rozšířenou působností pro Horoměřice jsou Černošice - úřad má pracoviště v Praze 2, Podskalská 19, tel. 221 982 111.

Ověření podpisu nebo kopie listin

Potřebujete ověřit podpis nebo kopie listin? Chystáte svatbu? Všechny tyto záležitosti můžete vyřídit na matrice v přízemí na Obecním úřadě v Horoměřicích každé pondělí a středu od 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 – 11:30 hodin, tel.: 220 970 242.

Přihlášení k trvalému pobytu

Chcete se přihlásit k trvalému pobytu v Horoměřicích? I tyto záležitosti vyřídíte na Obecním úřadě v Horoměřicích v přízemí na evidenci obyvatel každé pondělí a středu od 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 – 11:30 hodin, tel. 220 970 242.

Přidělení čísla popisného

Váš nový dům byl zkolaudován a potřebujete číslo popisné? Získáte jej v přízemí Obecního úřadu Horoměřice na evidenci obyvatel, tel. 220 970 242.

Stavební agenda

Chystáte se stavět dům nebo jen provést stavební úpravy? Stavební techničku zastihnete na Obecním úřadě v Horoměřicích každou středu od 8:00 - 11:30 a od  12:30 - 17:00 hodin, tel. 220 972 140. Stavební úřad pro Horoměřice sídlí ve Velkých Přílepech, tel. 220 930 535.

Sociální odbor

Sociální odbor pro Horoměřice se nachází na Městském úřadě Roztoky, ulice 5. května 2, Roztoky - odbor vnitřních a sociálních věcí, tel. 220 400 226.

Platba místních poplatků

Potřebujete zaplatit místní poplatky – za odpady, psy, zábor veřejného prostranství? Vše vyřídíte na obecním úřadě v přízemí v kanceláři poplatků a služeb každé pondělí a středu od 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 – 11:30 hodin, tel.: 220 971 931.

Výpis z katastru nemovitostí nebo rejstříku

Potřebujete ověřený výpis z katastru, výpis z rejstříku trestů, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, seznam kvalifikovaných dodavatelů, výpis z insolvenčního rejstříku, výpis z karty řidiče? Nebo zřídit či obsluhovat datovou schránku? Udělat konverzi dokumentů? Vše zařídíte na CzechPOINTu na matrice v přízemí obecního úřadu  každé pondělí a středu od 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 – 11:30 hodin, tel.: 220 970 242. V případě nepřítomnosti matrikářky provádí výpis z Czech pointu kancelář v přízemí (poplatky).

Dávky státní podpory

Dávky státní sociální podpory (přídavky na děti, porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, dávky v hmotné nouzi) - žádosti přijímá a dávky vyplácí Úřad práce Praha – západ, Státní sociální podpora, kontaktní místo Praha 7 - Letná, Dobrovského 1278/25, tel.: 950 152 111.

Horoměřice