Horoměřice
Horoměřice

Podpora rodinám s dětmi a seniorům

 

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 8.11.2023 usnesením č. UZ-58-8/23 program na finanční podporu těchto skupin občanů obce Horoměřice.

 

Pro koho je podpora určena a její podmínky:

FINANČNÍ PODPORA RODINÁM S DĚTMI, SENIORŮM A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM 

 

Formuláře k žádosti o podporu:

č. 1a) Žádost o podporu v programu Jednorázový příspěvek pro samostatně žijící seniory 

č. 1b) Žádost o podporu v programu Jednorázový příspěvek pro seniory starší 70 let žijící ve společné domácnosti 

č. 2) Žádost o podporu v programu Podpora rodinám s dětmi (samoživitelé) jednorázový příspěvek 

č. 3a) Žádost o podporu v programu Podpora rodinám s dětmi (školkovné) 

č. 3b) Žádost o podporu v programu Podpora rodinám s dětmi (stravné) 

č. 3c) Žádost o podporu v programu Podpora rodinám s dětmi (družina) 

č. 4) Žádost o podporu v programu Podpora rodinám s dětmi do 3 let věku dítěte jednorázový příspěvek 

č. 5a) Žádost o podporu v programu Jednorázový příspěvek na úhradu místního poplatku pro samostatně žijící seniory 

č. 5b)  Žádost o podporu v programu Jednorázový příspěvek na úhradu místního poplatku pro seniory starší 70 let žijící ve společné domácnosti  

č. 6a) Žádost o podporu v programu Jednorázový příspěvek uživatelům inkontinenčních pomůcek 

č. 6b) Žádost o podporu v programu Jednorázový příspěvek uživatelům inkontinenčních pomůcek žijící samostatně 

č. 6c) Žádost o podporu v programu Jednorázový finanční příspěvek uživatelům inkontinenčních pomůcek žijící ve společné domácnosti

č.  7) Žádost o podporu v programu Jednorázový příspěvek osobám pobírající příspěvek na péči ve stupni závislosti III. nebo IV.

 

Horoměřice