Horoměřice
Horoměřice

Spolupráce

Mikroregion Od Okoře k Vltavě

Jedná se o dobrovolný svazek obcí v okrese Praha-západ, jehož cílem je celkový rozvoj mikroregionu a cestovního ruchu. Sdružuje celkem 11 obcí a byl založen v roce 2001.

Adresa: Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
wwwwww.velke-prilepy.cz/svazek-obci-od-okore-k-vltave

Přemyslovské střední Čechy

Mise: Území Přemyslovských středních Čech bude v horizontu patnácti let oblastí obcí dobře vybavených technickou a dopravní infrastrukturou, územím obnovených tradic a udržovaných a zpřístupněných památek a přírody, která získá zpět svůj původní ráz, biologickou rozmanitost a vlastnosti napomáhající ekologické stabilitě. V územní působnosti Přemyslovských středních Čech se zvýší informovanost a obecná vzdělanost obyvatel a posílí se jejich zájem o společenské dění i správu věcí veřejných.

Email:  info@premyslovci.cz
Adresa: Wilsonova 599/6, 274 01 Slaný
wwwwww.premyslovci.cz

Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha - Ruzyně (Prague Airport Region - PAR)

Účelem činnosti Sdružení je spolupráce obcí a jiných právnických osob při řešení negativních dopadů provozu Letiště Praha, a. s., Praha  Ruzyně na životní prostředí a rozvoj vymezeného regionu tj. katastrálního území členských obcí. 

Adresa: Velvarská 100, 252 62 Horoměřice
wwwwww.airportregion.cz

Horoměřice