Horoměřice
Horoměřice

Zápisy ze zastupitelstva obce

Na webu obce jsou zápisy zveřejňovány v anonymizované verzi z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR). Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Obecního úřadu Horoměřice nahlédnout občané obce Horoměřice starší 18 let s trvalým pobytem v obci Horoměřice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území obce Horoměřice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem v obci Horoměřice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Zastupitelstvo 2018 - 2022

Horoměřice