Horoměřice
Horoměřice

Připojení na vodovod a kanalizaci

Provozovatelem vodovodních a kanalizačních řadů v obci Horoměřice je 1. Vodohospodářská společnost, s. r. o. se sídlem Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy.

Do kompetencí a povinností firmy náleží:

– realizace a provoz vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu pro Horoměřice včetně kompletní agendy – např. stanovisko k projektové dokumentaci
– tlakové čištění kanalizačních stok a potrubí
– odvoz a likvidace odpadních vod
– výměna a montáž vodoměrů
– navrtávání vodovodního potrubí pod tlakem o průměru 25-80 mm
– zamrazování potrubí (vodovodní, topení) CO2 do průměru 50 mm

Další informace naleznete zde: http://www.stredoceskavoda.cz/odberatele/uzitecne-informace/

Poruchy, havárie, kvalita vody v obci Horoměřice: NON-STOP TELEFON: 728 504 744

KONTAKTNÍ MÍSTO VELKÉ PŘÍLEPY

Velké Přílepy, Kladenská 132
pondělí, úterý, čtvrtek 7.30 – 11.00 a 12.30 – 14.30
středa 7.30 – 11.00 a 12.30 – 17.30
v ostatní dny vám budeme rádi k dispozici v kontaktním místě po předchozí telefonické domluvě
e-mail: zakaznicke@stavokomplet.cz, info@1vodohospodarska.cz
tel.: 603 314 308220 911 739, 220 910 331

 

Horoměřice