Horoměřice
Horoměřice

Strategický plán

Obec Horoměřice přistoupila na začátku roku 2020 k tvorbě nového strategického plánu rozvoje obce (PRO) na roky 2020 -2030. Je třeba vytvořit jasnou vizi budoucnosti obce, na které bude možné v následujících deseti letech společnými silami spolupracovat. Strategie rozvoje rozplánuje jednotlivé etapy a transparentně je představí obyvatelům. Lze si ji představit jako jízdní řád rozvoje obce, který na nejdůležitější problémy a potenciály obce zareaguje jasnými, čitelnými a srozumitelnými projekty. V těchto projektech bude místo pro spolupráci radnice s místními organizacemi a veřejností právě proto, že bude rozvojový plán vytvořen participativně, komunitním způsobem, tedy s plným přizváním veřejnosti. Horoměřice se tím připojují k současnému trendu tzv. „good governance“, tedy dobrého spravování obce, který partnersky a profesionálně zapojuje veřejnost do správy věcí veřejných.

Horoměřice