Horoměřice
Horoměřice

Stávající QR kód platí po úhradě poplatku i v roce 2023. Platby poplatků za odpady na rok 2023 je možné hradit až od 2. 1. 2023.

Zaplacení poplatků, vyzvednutí QR kódů a kartiček do sběrného dvora je možné v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny zpracováváme platby převodem. Zájemci napište prosím, koho se poplatky týkají (tzn. jména a příjmení všech členů rodiny, za které budete hradit poplatky), číslo popisné a  objem nádob (240 l nebo 120 l) na  e -mail: eva.kybicova@horomerice.cz. Zpět vám budou zaslány platební údaje pro provedení platby. 

Podnikatelé

Služby pro podnikatelské subjekty

Platnost od 1. 1. 2023

Služby pro podnikatelské subjekty

Cena bez DPH

DPH

Celkem

Svoz odpadu nádoby 110, 120 litrů

2 842,97 Kč/rok

597,03 Kč/rok

3 440 Kč/rok

Svoz odpadu nádoby 240 litrů

4 652,89 Kč/rok

977,11 Kč/rok

5 630 Kč/rok

Svoz odpadu nádoby 1 100 litrů

16 132,23 Kč/rok

3 387,77 Kč/rok

19 520 Kč/rok

Sklo

3,05 Kč/kg

0,65 Kč/kg

3,70 Kč/kg

 
 
Horoměřice