Horoměřice
Horoměřice

Stávající QR kód platí po úhradě poplatku i v roce 2022. Platby poplatků za odpady na rok 2022 je možné hradit do konce ledna.

Zaplacení poplatků, vyzvednutí QR kódů a kartiček do sběrného dvora. Mimo úřední hodiny zpracováváme platby převodem. Zájemci napište prosím, koho se poplatky týkají (tzn. jména a příjmení všech členů rodiny, za které budete hradit poplatky), číslo popisné a platba roční nebo pololetní, objem nádob (240l nebo 120l) na e-mail: eva.kybicova@horomerice.cz. Zpět vám bude zaslán variabilní a specifický symbol pro prvedení platby. 

Podnikatelé

Služby pro podnikatelské subjekty

 

Služby pro podnikatelské subjekty

Cena bez DPH

DPH

Celkem

Svoz odpadu nádoby 110, 120 litrů

2 470,94 Kč/rok

519,06 Kč/rok

2 990,00 Kč/rok

Svoz odpadu nádoby 240 litrů

4 045,23 Kč/rok

849,77 Kč/rok

4 895,00 Kč/rok

Svoz odpadu nádoby 1 100 listů

14 027,32 Kč/rok

2 946,69 Kč/rok

16 974,00 Kč/rok

Papír

7,35 Kč/kg

1,55 Kč/kg

8,90 Kč/kg

Plast

22,97 Kč/kg

4,83 Kč/kg

27,80 Kč/kg

Sklo

2,64 Kč/kg

0,56 Kč/kg

3,20 Kč/kg

 
 
Horoměřice