Horoměřice
Horoměřice

Koncepce třídění odpadů

 

Horoměřice dlouhodobě usilují o snižování množství odpadů, které zbytečně končí na skládce. Mohli jste tak v poslední době zaznamenat avizované změny v našem odpadovém hospodářství, které k tomu směřují.

Jde především o evidenci směsného komunálního odpadu (černých popelnic), evidenci a svoz tříděného odpadu v rodinné zástavbě přímo od domu a digitální evidenci odpadů na sběrném dvoře.  Abychom třídění podpořili ještě více, pořizujeme díky dotaci nádoby na tříděný odpad a kompostéry na zelený odpad ze zahrad. Chtěli bychom vás tímto informovat, že máte možnost zažádat si o nádoby na tříděný odpad a kompostéry na obecním úřadě. Do naplnění kapacity objednaných nádob a kompostérů.  V případě bytovek a bytových domů požádá předseda bytového družstva, případně správce bytového domu za celý dům.

Po úhradě poplatku budeme vydávat novým poplatníkům etikety s QR kódem a kartičky na sběrný dvůr. 

Těmito etiketami následně označíte VŠECHNY nádoby na odpad, které máte v domácnosti. Nalepíte je na boční PRAVOU stranu při pohledu ZEZADU (od pantů víka) tak, jak to vidíte na obrázku. Místo pro QR kódDbejte, prosím, těchto instrukcí, jelikož špatně polepená nádoba nemusí být pak při svozu od vašeho domu správně načtena do systému. Díky správné evidenci výsypů nádob bude mít obec možnost nastavit frekvenci svozů odpadů na míru.

Horoměřice