Horoměřice
Horoměřice

Statistické údaje

2021

Počet obyvatel k 1. 1. 2021: 4 710

2020

Počet obyvatel k 1. 1. 2020: 4 463
z toho: muži 2 166 a ženy 2 297

Průměrný věk k 1. 1. 2020: 37,8
z toho: muži 36,7 a ženy 38,8

Rozloha obce (výměra) k 1. 1. 2020: 805 ha

2019

Počet obyvatel k 1. 1. 2019: 4 285
z toho: muži 2 087 a ženy 2 198

Průměrný věk k 1. 1. 2019: 37,8
z toho: muži 37,0 a ženy 38,6

Rozloha obce (výměra) k 1. 1. 2019: 804 ha

2018

Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 4 145
z toho: muži 2 012 a ženy 2 133

Průměrný věk k 1. 1. 2018: 37,7
z toho: muži 37,0 a ženy 38,3

Rozloha obce (výměra) k 1. 1. 2018: 803 ha

2017

Počet obyvatel k 1. 1. 2017: 4 015
z toho: muži 1 945 a ženy 2 070

Průměrný věk obyvatel: 37,5
z toho: muži 36,9 a ženy 38,1

Rozloha obce (výměra) k 1. 1. 2017: 805 ha


Další demografické a statistické údaje najdete na stránkách Českého statistického úřadu www.czso.cz

Horoměřice