Horoměřice
Horoměřice

Pražský okruh

Obraz 1

Posuzování vlivu na životní prostředí – EIA 518, 519

 

Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách přímo zde: D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves

 

Vyjádření obce Horoměřice k dokumentaci záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“ 

 

Příhohy k vyjádření obce Horoměřice:

Studie opatření ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší

Rozptylová studie 

Hluková studie 

 

Dopis starostovi Prahy 6 - Reakce starostů a starostek na zamýšlená opatření Prahy 6

Dopis

 

 

Horoměřice