Horoměřice
Horoměřice

Sběrné dvory a jejich provozní doba

 

Při lednovém/únorovém placení poplatku za odpady bude každá domácnost vybavena kartičkou na sběrný dvůr. Ta slouží k identifikaci vaší domácnosti na sběrném dvoře při odevzdání jakéhokoliv odpadu. Při předávání jednoduše předložíte zaměstnanci SD tuto kartičku (již nikoliv občanský průkaz). On ji načte do evidenčního systému a automaticky propojí s množstvím a druhem odevzdaného odpadu. Ušetří nám to v mnoha ohledech administraci a zrychlí provoz SD. Obec bude mít také přehled o produkci odpadů a dosažené míře třídění, která je pro nás důležitá v kontextu zpřísnění legislativy. Dle nového zákona totiž musíme jako obec dlouhodobě snižovat množství směsného a velkoobjemného odpadu, abychom nemuseli razantně zvyšovat vaše poplatky za odpady.

 

Sběrný dvůr v ul. Do Oříšků

Slouží k odkládání objemného komunálního odpadu, tj. odpadu, který vzhledem k jeho tvaru, rozměru nebo hmotnosti nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob (popelnic) a dále slouží k ukládání odpadu rostlinného původu ze zahrad - bioodpadu (větve, tráva, listí). Nábytek musí být ukládán demontovaný, větve rozřezané na délku max. 1 metr. 

Do sběrného dvora se nesmí ukládat odpad ze stavebních činností (stavební sutě, beton, cihly, zemina atd.). Dále se zde nesmí ukládat hnijící a zapáchající odpady (ovoce, zelenina, potraviny, zbytky jídel, uhynulá zvířata apod.). 

Ve sběrném dvoře jsou také nově velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad, a sice na papír, plast a sklo. Další kontejnery na tříděný odpad (papír, plast, sklo, tetrapacky, kovy a oděvy) jsou umístěny na určených místech v obci (viz Plánek sběrných hnízd).

Ve sběrném dvoře se neukládá běžný komunální odpad. K tomu slouží popelnice před domy.

 

Sběrný dvůr na nebezpečný odpad v ul. K Rybníku (areál ČOV)

Slouží k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jako např. lednic, obrazovek, zářivek, kyselin, barev, lepidel, olověných akumulátorů, motor. olejů a obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek. Sběrný dvůr je místem zpětného odběru elektrozařízení.

 

Provozní doba sběrných dvorů

 

Sběrný dvůr pro objemný odpad ul. Do Oříšků

telefon: 604 406 886

Letní provozní doba 1. 4. - 31. 10.

PO:  14:00 - 18:00 hod.

ÚT:   zavřeno

ST:   14:00 - 18:00 hod.

ČT:   zavřeno

PÁ:   14:00 - 18:00 hod.

SO:   14:00 – 17:00 hod.

 

Zimní provozní doba 1. 11. - 31. 3.

PO:   14:00 - 17:00 hod.

ÚT:    zavřeno

ST:    14:00 - 17:00 hod.

ČT:    zavřeno

PÁ:   14:00 - 17:00 hod.

SO:   14:00 – 17:00 hod.

 

Sběrný dvůr pro nebezpečný odpad ul. K Rybníku

telefon: 604 406 886

Provozní doba po celý rok:

ÚT:   14:00 - 17:00 hod.

SO:    9:00 – 12:00 hod.

 

Horoměřice