Horoměřice
Horoměřice

Czechpoint

Na kontaktních místech Czech POINTu můžete získávat údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech.

Czech POINT na obecním úřadě nabízí následující služby:

Výstup z katastru nemovitostí

Obdržíte úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem nebo parcelám v kterémkoli katastrálním území v ČR.

Hledání podle:

 • listu vlastnictví – číslo katastrálního území + číslo listu vlastnictví
 • seznamu nemovitostí:
 1. seznam parcel - katastrální území + kmenové číslo + poddělení čísla
 2. seznam budov - katastrální území + číslo popisné nebo číslo evidenční
 3. seznam jednotek - katastrální území + číslo popisné nebo číslo evidenční  + číslo jednotky

Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50,- Kč

Výpis snímku z katastrální mapy

Musíte znát obec + katastrální území + kmenové číslo + poddělení čísla

Správní poplatek: 100,- Kč

Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby

Komu bude výpis vydán:

 • osobě, které se výpis týká - na základě předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinec – povolení k pobytu cizince)
 • zmocněnci - na základě ověřené plné moci a platného dokladu totožnosti zmocněnce

Správní poplatek: 100,- Kč

Výpis z rejstříku trestů právnické osoby

Musíte znát identifikační číslo firmy nebo zahraniční číslo organizace.

Správní poplatek: 100,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku

Obdržíte úplný výpis nebo výpis platných.

Úplný výpis obsahuje veškeré informace o firmě, které byly zapsány do obchodního rejstříku po dobu existence firmy.

Výpis platných – obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Musíte znát identifikační číslo firmy.

Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50,- Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku

Musíte znát identifikační číslo firmy.

Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50,- Kč

Dále můžete prostřednictvím Czechpointu provést ohlášení živnosti, ohlášení údajů (nebo jejich změny) vedených v živnostenském rejstříku a podat žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese. V těch případech funguje kontaktní místo jako podatelna – žádosti jen přeposílá na příslušný živnostenský úřad.

Výpis z bodového hodnocení osob

Zjistíte stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů (bez bodů ve správním řízení) - nejedná se výpis řidičského oprávnění řidiče, jak si mnozí pletou 

Komu bude výpis vydán:

 • - osobě, které se výpis týká - na základě předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinec – povolení k pobytu cizince)
 • - zmocněnci - na základě ověřené plné moci a platného dokladu totožnosti zmocněnce

Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50,- Kč

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Jedná se o seznam dodavatelů, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je Ministerstvu místního rozvoje příslušnými doklady a uhradili správní poplatek. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel  v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Co dostanete:

 • registrace a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

Musíte znát identifikační číslo firmy.

Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50,- Kč

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Jedná se o seznam provozovatelů autovrakovišť.

Požádat může:

 • statutární zástupce, který předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • kontaktní osoba, která předloží úředně ověřenou plnou moc + platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)

Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50,- Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku

Obsahuje informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Musíte znát identifikační číslo firmy nebo jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby.

Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50,- Kč

Datové schránky

Můžete zažádat o:

 • zřízení datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby
 • vydání nových přístupových údajů k datové schránce
 • přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • zrušení přístupu pověřené osoby k datové schránce
 • znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • povolení příjmu poštovních datových zpráv
 • zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv
 • oznámení o změně statutárního orgánu
 • - formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

CzechPoint

Czechpoint

Logo EU a MMR ČR

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace z Horoměřic

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Informace z Horoměřic

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27
1
28
1
29 30 31 1 2 3 4
Horoměřice