Horoměřice
Horoměřice

Vítání občánků

Vítání občánků je společenská akce, kterou organizuje obec, zpravidla dvakrát v roce na jaře a na podzim. Po vyhlášení termínu je možné se přihlásit v registračním formuláři. Po té, co je kapacita sálu naplněna, může být vyhlášen další termín. Akce se může zúčastnit i širší rodina. Počet dětí a dospělých je nutné uvést do příslušné kolonky v registračním formuláři. Akce trvá hodinu. Na výzvu starosty postupně rodiny přichází do popředí. Děti jsou přivítány a dostanou drobné dárky. Program je přerušovaný hudebními vstupy, často ve spolupráci s dětmi a pedagogy ZUŠ Libčice, která působí i u nás v Horoměřicích. Z akce je pořizovaná dokumentace profesionálním fotografem. Fotografie jsou pak zdarma k dispozici v elektronické podobě všem zúčastněným. Těšíme se na milé setkání právě s vámi.

Vítání občánků v HoroměřicíchVítání občánků v Horoměřicích

Horoměřice