Horoměřice
Horoměřice

Občané

 

Poplatek za odvoz odpadu 

 

Zde najdete informace o odpadovém hospodářství

 

 

Poplatek ze psů

 

Sazba poplatků za psa

Ročně

První pes

300,- Kč

Druhý pes a každý další pes

450,- Kč

Za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

120,- Kč

Za druhého psa a každého dalšího psa, jehož majitelem je osoba starší 65 let

300,- Kč

 

 

Poplatek z pobytu

 

Poplatek z pobytu

v Kč

Každý započatý den

20,- Kč

 

 

 

Horoměřice