Horoměřice
Horoměřice

Stávající nálepky na popelnicích platí až do konce února 2021. Platba poplatků za odpady na rok 2021 je také možná až do konce února.

Zaplacení poplatků, vyzvednutí QR kódů a kartiček do sběrného dvora. Mimo úřední hodiny zpracováváme platby převodem. Zájemci napište prosím, koho se poplatky týkají (tzn. jména a příjmení všech členů rodiny, za které budete hradit poplatky), číslo popisné a platba roční nebo pololetní, objem nádob (240l nebo 120l) na e-mail: eva.kybicova@horomerice.cz. Zpět vám bude zaslán variabilní a specifický symbol pro prvedení platby. Nálepky a kartičku dostanete později do poštovní schránky nebo si je po dohodě vyzvednete.

Občané

 

Poplatek za odvoz odpadu 

 

Sazba poplatku za odvoz odpadu

Ročně

Pololetně

Dospělí 15-80 let

720,- Kč

360,- Kč

Děti 3-14 let

360,- Kč

180,- Kč

Vlastník rekreačního objektu

480,- Kč

240,- Kč

 

  • dle vyhlášky č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • děti do 3 let a osoby nad 80 let jsou od poplatku osvobozeny
  • poplatek můžete zaplatit ročně nebo pololetně, pololetní platby do konce ledna nebo do konce července

 

Poplatek ze psů

 

Sazba poplatků za psa

Ročně

První pes

300,- Kč

Druhý pes a každý další pes

450,- Kč

Za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

120,- Kč

Za druhého psa a každého dalšího psa, jehož majitelem je osoba starší 65 let

300,- Kč

 

 

Poplatek z pobytu

 

Poplatek z pobytu

v Kč

Každý započatý den

15,- Kč

 

  • dle vyhlášky č. 1/2020

  • poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí

Příspěvek na údržbu, posilování a rozvoj technické, dopravní a veřejné infrastruktury obce

  • schváleno usnesením číslo 7 ze zasedání zastupitelstva obce Horoměřcie ze dne 3. 9. 2019
  • finanční příspěvek vlastníka pozemku ve výši 4.000,- Kč na m2 podlahové plochy bytové jednotky nebo nebytových prostor. Pro rodinné domy s 1 bytovou jednotkou se stanovuje finanční příspěvek ve výši 250.000,- Kč
  • finanční příspěvek v komerční zóně se stanovuje ve výši 500,- Kč na m2 plochy pozemku

Úhrada částky odpovídající uvedenému příspěvku na infrastrukturu je základní podmínkou pro vydání souhlasu obce s uvažovanou výstavbou, a to jak v územním řízení, tak i v navazujícím stavebním řízení, případně ve společném územním a stavebním řízení, ovšem pouze za podmínky, že navrhovaná výstavba bude v souladu se všemi podmínkami stanovenými v územním plánu Obce Horoměřice, jakož i se všemi podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy platnými pro provádění výstavby, zejména zákonem      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále je ´´stavební zákon´´, a na něj navazujícími prováděcími vyhláškami.

  • příspěvek bude pro každou stavbu vybírán pouze jednou

 

 

Informace z Horoměřic

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Informace z Horoměřic

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
1
11 12 13 14 15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Horoměřice