Horoměřice
Horoměřice

​ Obecní úřad Horoměřice se opět otevírá v pondělí 11. 1. 2021. Na základě platných vládních opatření stále platí omezené úřední hodiny Po, St  8-11 hod. a 15-17 hod.

​Přihláška k odběru popelnic na tříděný odpad 

Občané

 

Poplatek za odvoz odpadu 

 

Sazba poplatku za odvoz odpadu

Ročně

Pololetně

Dospělí 15-80 let

720,- Kč

360,- Kč

Děti 3-14 let

360,- Kč

180,- Kč

Vlastník rekreačního objektu

480,- Kč

240,- Kč

 

 • dle vyhlášky č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • děti do 3 let a osoby nad 80 let jsou od poplatku osvobozeny
 • poplatek můžete zaplatit ročně nebo pololetně, pololetní platby do konce ledna nebo do konce července

 

Poplatek ze psů

 

Sazba poplatků za psa

Ročně

První pes

300,- Kč

Druhý pes a každý další pes

450,- Kč

Za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

120,- Kč

Za druhého psa a každého dalšího psa, jehož majitelem je osoba starší 65 let

300,- Kč

 

 • dle vyhlášky č. 2/2020 o místním poplatku ze psů

 

Poplatek z pobytu

 

Poplatek z pobytu

v Kč

Každý započatý den

15,- Kč

 

 • dle vyhlášky č. 1/2020

 • poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí

Příspěvek na údržbu, posilování a rozvoj technické, dopravní a veřejné infrastruktury obce

 • schváleno usnesením číslo 7 ze zasedání zastupitelstva obce Horoměřcie ze dne 3. 9. 2019
 • finanční příspěvek vlastníka pozemku ve výši 4.000,- Kč na m2 podlahové plochy bytové jednotky nebo nebytových prostor. Pro rodinné domy s 1 bytovou jednotkou se stanovuje finanční příspěvek ve výši 250.000,- Kč
 • finanční příspěvek v komerční zóně se stanovuje ve výši 500,- Kč na m2 plochy pozemku

Úhrada částky odpovídající uvedenému příspěvku na infrastrukturu je základní podmínkou pro vydání souhlasu obce s uvažovanou výstavbou, a to jak v územním řízení, tak i v navazujícím stavebním řízení, případně ve společném územním a stavebním řízení, ovšem pouze za podmínky, že navrhovaná výstavba bude v souladu se všemi podmínkami stanovenými v územním plánu Obce Horoměřice, jakož i se všemi podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy platnými pro provádění výstavby, zejména zákonem      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále je ´´stavební zákon´´, a na něj navazujícími prováděcími vyhláškami.

 • příspěvek bude pro každou stavbu vybírán pouze jednou

Úhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích obce

 • rada obce stanovila dne 18. 02. 2020 UR-39-3/20 výši jednorazové úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti při uložení/vedení, provozování, udržování, apod. inženýrských sítí a dalších zařízení na nemovitostech obce Horoměřice v následující výši:
 1. uložení v síti v pozemcích obce (bm- běžný metr): jednorázová úhrada ve výši 300 Kč/bm inženýrské sítě

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Horoměřice