Horoměřice
Horoměřice

Stávající QR kód platí po úhradě poplatku i v roce 2023. Platby poplatků za odpady na rok 2023 je možné hradit až od 2. 1. 2023.

Zaplacení poplatků, vyzvednutí QR kódů a kartiček do sběrného dvora je možné v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny zpracováváme platby převodem. Zájemci napište prosím, koho se poplatky týkají (tzn. jména a příjmení všech členů rodiny, za které budete hradit poplatky), číslo popisné a  objem nádob (240 l nebo 120 l) na  e -mail: eva.kybicova@horomerice.cz. Zpět vám budou zaslány platební údaje pro provedení platby. 

Užívání veřejného prostranství

Způsob užívání veřejného prostranství

Sazba za 1 den

Za provádění výkopových prací

5,- Kč/m2

Za umístění stavebních zařízení

5,- Kč/m2

Za umístění skládek materiálů

5,- Kč/m2

Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

10,- Kč/m2

Za umístění dočasných zařízení sloužících pro poskytování prodeje

10,- Kč/m2

Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

10,- Kč/m2

Za umístění reklamních zařízení

20,- Kč/m2

Za vyhrazení parkovacího místa

5,- Kč/m2

Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

5,- Kč/m2

Za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10,- Kč/m2

Za umístění zařízení cirkusů

10,- Kč/m2

Za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10,- Kč/m2

Za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 

10,- Kč/m2

 

  • dle vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý i m2 a každý i započatý den

 

Způsob užívání veřejného prostranství

Paušální částka měsíční

Paušální částka roční

Za umístění reklamního zařízení

500,- Kč/m2

5000,- Kč/m2

Za vyhrazení parkovacího místa

50,- Kč/m2

500,- Kč/m2

 

  • poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven též paušální částkou za každý i započatý m2
Horoměřice