Horoměřice
Horoměřice

Užívání veřejného prostranství

Způsob užívání veřejného prostranství

Sazba za 1 den

Za provádění výkopových prací

5,- Kč/m2

Za umístění stavebních zařízení

5,- Kč/m2

Za umístění skládek materiálů

5,- Kč/m2

Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

10,- Kč/m2

Za umístění dočasných zařízení sloužících pro poskytování prodeje

10,- Kč/m2

Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

10,- Kč/m2

Za umístění reklamních zařízení

20,- Kč/m2

Za vyhrazení parkovacího místa

5,- Kč/m2

Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

5,- Kč/m2

Za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10,- Kč/m2

Za umístění zařízení cirkusů

10,- Kč/m2

Za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10,- Kč/m2

Za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 

10,- Kč/m2

 

vyhláška obce Horoměřice č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý i m2 a každý i započatý den

 

Způsob užívání veřejného prostranství

Paušální částka měsíční

Paušální částka roční

Za umístění reklamního zařízení

500,- Kč/m2

5000,- Kč/m2

Za vyhrazení parkovacího místa

50,- Kč/m2

500,- Kč/m2

 

poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven též paušální částkou za každý i započatý m2

Horoměřice