Horoměřice
Horoměřice

Pronájem prostor

Provozní řád určuje podmínky, pravidla a povinnosti nájemce výše uvedených nemovitostí a přilehlých prostor při jeho hospodárném využívání.


Prostory k pronajmutí


a) Zámek, Velvarská 1, alternativně: Rytířský sál, výdejna jídel, výdejna jídel a kuchyň
b) Obecní úřad Horoměřice, Velvarská 100, jednací místnost
c) Galerie Orchidea, Požárníků 38
d) ZŠ Horoměřice, Velvarská 310, sportovní hřiště

Provozní řád pro pronájem prostor v majetku obce Horoměřice  

Žádost o pronájem  

Školní hřiště pronájem veřejnosti

 

Ceník pronájmů a půjčovného poskytovaných obcí Horoměřice

 

Pronájem Zámku, Velvarská 1

Cena bez DPH

DPH

Celkem

Rytířský sál za účelem kultury a sportu s výběrem vstupného / 1 hodina

 200,- Kč

  42,- Kč

  242,- Kč

Zámek výdejna jídel / den

1 000,- Kč

210,- Kč

1 210,- Kč

Zámek výdejna jídel a kuchyň / den

1 500,- Kč

315,- Kč

1 815,- Kč

Nebytové prostory/m2 – DPH se řídí dle zákona 235/2004 Sb.

    80,- Kč

x

x

 

Pronájem Obecního úřadu, Velvarská 100

Cena bez DPH

DPH

Celkem

Jednací místnost/1 hod

100,00 Kč

21,00 Kč

121,00 Kč

Jednací místnost/1 den

500,00 Kč

105,00 Kč

605,00 Kč

 

Pronájem Knihovny, Požárníků 38

Cena bez DPH

DPH

Celkem

Místnost Galerie Orchidea za účelem kultury a sportu s výběrem vstupného / 1 hodina

50,00 Kč

10,50 Kč

60,50 Kč

Místnost Galerie Orchidea ostatní / 1 hodina

100,00 Kč

21,00 Kč

121,00 Kč

Místnost Galerie Orchidea / den

500,00 Kč

105,00 Kč

605,00 Kč

 

Pronájem školního hřiště,  Velvarská 310

Cena bez DPH

DPH

Celkem

Pronájem bez výběru vstupného / 1 hodina

50,00 Kč

10,50 Kč

60,50 Kč

Pronájem s výběrem vstupného / 1 hodina

200,00 Kč

42,00 Kč

242,00 Kč

 

Ostatní pronájmy

Cena bez DPH

DPH

Celkem

Pivní set 2+1/komplet/den

200,00 Kč

42,00 Kč

242,00 Kč

Přistavení vozidla a doprava materiálu v rámci obce

1000,00 Kč

210,00 Kč

1210,00 Kč

 

Od úhrady jsou osvobozeny spolky, sportovní kluby, dětské skupiny, politické strany, politická hnutí a sdružení, s působností v obci Horoměřice.

 

Provozní řád a ceník pronájmů platný od 15. 2. 2024

 

 

Horoměřice