Horoměřice
Horoměřice

Stávající QR kód platí po úhradě poplatku i v roce 2023. Platby poplatků za odpady na rok 2023 je možné hradit až od 2. 1. 2023.

Zaplacení poplatků, vyzvednutí QR kódů a kartiček do sběrného dvora je možné v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny zpracováváme platby převodem. Zájemci napište prosím, koho se poplatky týkají (tzn. jména a příjmení všech členů rodiny, za které budete hradit poplatky), číslo popisné a  objem nádob (240 l nebo 120 l) na  e -mail: eva.kybicova@horomerice.cz. Zpět vám budou zaslány platební údaje pro provedení platby. 

Pronájem prostor

Zámek, Vervarská 1

Cena bez DPH

DPH

Celkem

Rytířský sál za účelem kultury a sportu s výběrem vstupného / 1 hodina  200,- Kč   42,- Kč   242,- Kč

Zámek výdejna jídel / den

1000,- Kč

210,- Kč

1 210,- Kč

Zámek výdejna jídel a kuchyň / den

1500,- Kč

315,- Kč

1 815,- Kč

Nebytové prostory/m2 – DPH se řídí dle zákona 235/2004 Sb.

    80,- Kč

x

x

 

Obec Horoměřice, Velvarská 100

Cena bez DPH

DPH

Celkem

Jednací místnost/1 hod

100,- Kč

21,- Kč

121,- Kč

Jednací místnost/den

500,- Kč

105,- Kč

605,- Kč

 

Knihovna, Požárníků 38

Cena bez DPH

DPH

Celkem

Místnost Galerie Orchidea za účelem kultury a sportu s výběrem vstupného / 1 hodina 50,- Kč 10,50 Kč 60,50 Kč

Místnost Galerie Orchidea - ostatní / 1 hodina

100,- Kč

21,- Kč

121,- Kč

Místnost Galerie Orchidea / den

500,- Kč

105,- Kč

605,- Kč

Ceník služeb byl schválen radou obce zápis č.  17/2019  ze dne 7. května 2019, nahrazuje ceník rady č. 36 ze dne 12. září 2017.


Postup podání žádosti:

  • občan (popř. podnikatelský subjetk) podá žádost či objednávku, na základě posouzení obecního úřadu bude uzavřena smlouva či vystavena faktura, popřípadě pokladní blok
Horoměřice