Horoměřice
Horoměřice

Zřízení věcného břemene

Úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě na služebném pozemku 

Dle usnesení rady přijaté pod číslem UR-141-16/21 na jednání 16/2021 s účinností ode dne 27. 7. 2021  rada obce zrušila vnitřní směrnici č. 3/2021 o oceňování věcných břemen - služebnosti na území obce Horoměřice.

Rada obce stanovuje úplatné zřizování věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, bez rozlišení druhu pozemku. Do které budou inženýrské sítě uloženy, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 350 Kč za každých další běžný metr uložení inž. sítí a jejich zařízení do pozemku obce Horoměřice. K úhradě za zřízení věcných břemen bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

Formulář ke stažení - žádost o zřízení věcného břemene (104.08 kB)

 
Horoměřice