Horoměřice
Horoměřice

Stávající QR kód platí po úhradě poplatku i v roce 2023. Platby poplatků za odpady na rok 2023 je možné hradit až od 2. 1. 2023.

Zaplacení poplatků, vyzvednutí QR kódů a kartiček do sběrného dvora je možné v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny zpracováváme platby převodem. Zájemci napište prosím, koho se poplatky týkají (tzn. jména a příjmení všech členů rodiny, za které budete hradit poplatky), číslo popisné a  objem nádob (240 l nebo 120 l) na  e -mail: eva.kybicova@horomerice.cz. Zpět vám budou zaslány platební údaje pro provedení platby. 

Zřízení věcného břemene

Úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě na služebném pozemku 

Dle usnesení rady přijaté pod číslem UR-141-16/21 na jednání 16/2021 s účinností ode dne 27. 7. 2021  rada obce zrušila vnitřní směrnici č. 3/2021 o oceňování věcných břemen - služebnosti na území obce Horoměřice.

Rada obce stanovuje úplatné zřizování věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, bez rozlišení druhu pozemku. Do které budou inženýrské sítě uloženy, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 350 Kč za každých další běžný metr uložení inž. sítí a jejich zařízení do pozemku obce Horoměřice. K úhradě za zřízení věcných břemen bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

Formulář ke stažení - žádost o zřízení věcného břemene (104.08 kB)

 
Horoměřice