Horoměřice
Horoměřice

Poplatky a QR kódy

 

Každý občan, který je v Horoměřicích přihlášen k trvalému pobytu nebo který vlastní v obci Horoměřice rekreační stavbu nebo nemovitost, ve které není přihlášena k trvalému pobytu v obci žádná fyzická osoba, je povinen zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek). Poplatek se platí na obecním úřadě a je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku. 

Výše poplatku:     osoba  15 - 80 let ..................................... 840,- Kč/rok

                                  dítě        3 - 14 let ..................................... 420,- Kč/rok

                                  dítě        0 -   2 let ....................................  ZDARMA

                                  osoba  nad 80 let ....................................  ZDARMA

                                  rekreační objekt ....................................... 560,- Kč/rok

Po zaplacení poplatku dostane občan speciální etikety s QR kódem, které obsahují informaci o vaší domácnosti a druhu odpadu. Etikety vám vydáme na základě informace o tom, kolik nádob a v jakých velikostech vaše domácnost vlastní.

Těmito etiketami následně označíte VŠECHNY nádoby na odpad, které máte v domácnosti. Dbejte, prosím,  instrukcí (viz Návod nalepení QR kódu), jelikož špatně polepená nádoba nemusí být pak při svozu od vašeho domu správně načtena do systému. Díky správné evidenci výsypů nádob bude mít obec možnost nastavit frekvenci svozů odpadů na míru.

Po obdržení QR kódů už bude možné zaplatit poplatek na následující období také na bankovní účet obce Horoměřice číslo 8120111/0100 dle instrukcí paní Evy Kybicové st. a ml. (tel.: 220 971 931, 273 130 672).

 

 

Horoměřice