Horoměřice
Horoměřice

Rozpočet obce

Rozpočet Horoměřice

Nedaňové
27,50 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 25 213 460 Kč
Upravený rozpočet 25 229 910 Kč
Skutečné plnění 12 295 261 Kč
Plnění 48,73 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 14 435 460 14 329 737 7 738 021 54,00
Příjem z úroků 5 000 000 5 000 000 2 798 593 55,97
Přijaté peněžité neinvestiční dary 2 371 000 2 278 623 45 425 1,99
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 1 733 000 1 757 713 808 803 46,01
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 1 317 000 1 393 664 567 625 40,73
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 150 000 182 207 182 207 100,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 50 000 52 000 25 820 49,65
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000 50 000 16 940 33,88
Příjem z pojistných plnění 30 000 41 016 18 016 43,92
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob 30 000 30 000 6 000 20,00
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 26 000 87 474 80 213 91,70
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 15 000 15 000 648 4,32
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 5 000 11 950 6 950 58,16
Neidentifikované příjmy 1 000 526 0 0,00
Celkem 25 213 460 25 229 910 12 295 261 48,73
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 2 - 2024

RO č. 2_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,75 KiB

Rozpočtové opatření č. 1 - 2024

RO č. 1_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 63,59 KiB
Horoměřice