Horoměřice
Horoměřice

Rozpočet obce

Rozpočet Horoměřice

Daňové
68,42 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 88 662 000 Kč
Upravený rozpočet 88 662 000 Kč
Skutečné plnění 30 584 044 Kč
Plnění 34,50 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 39 000 000 39 000 000 15 625 291 40,06
Příjem z daně z příjmů právnických osob 19 000 000 19 000 000 5 831 793 30,69
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 13 000 000 13 000 000 5 338 074 41,06
Příjem z daně z nemovitých věcí 6 600 000 6 484 530 136 982 2,11
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 4 500 000 4 500 000 1 782 193 39,60
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 2 700 000 2 700 000 1 182 170 43,78
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 2 100 000 2 100 000 0 0,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 945 000 945 000 243 241 25,74
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 300 000 364 859 208 208 57,07
Příjem z poplatku ze psů 160 000 160 000 61 449 38,41
Příjem ze správních poplatků 150 000 150 000 98 410 65,61
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 100 000 100 000 39 964 39,96
Příjem z poplatku z pobytu 50 000 50 000 34 065 68,13
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 50 000 50 000 764 1,53
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 5 000 5 000 0 0,00
Příjem ze zrušených místních poplatků 2 000 2 000 1 440 72,00
Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 0 50 611 0 0,00
Celkem 88 662 000 88 662 000 30 584 044 34,50
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 2 - 2024

RO č. 2_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,75 KiB

Rozpočtové opatření č. 1 - 2024

RO č. 1_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 63,59 KiB
Horoměřice