Horoměřice
Horoměřice

Granty

 

Vážení příjemci grantů níže jsou ke stažení formuláře pro vyúčtování. 

1. Příjemce povinen grant vyúčtovat do 31. ledna XXXX. Vyúčtování se předkládá na formuláři, který je dostupný na odkazech níže.

2. Přílohou vyúčtování je evidence docházky pravidelných kroužků. U těchto aktivit Příjemce dále předloží seznam dětí se jménem, datem narození a adresou trvalého pobytu) dle jednotlivých aktivit, na které je podpora požadována. U jednorázových akcí Příjemce předloží přehled uskutečněných akcí s počtem účastníků.

3. Poskytnuté peněžní prostředky, které nebudou vyúčtovány v souladu s podmínkami této smlouvy, je Příjemce povinen vrátit nejpozději do 15. února XXXX na účet Poskytovatele.

V případě dotazů se můžete obrátit na radního Václava Lišku.

Díky za vaší činnost s dětmi, vážíme si jí!

Vyvěšeno: 2. 1. 2018
Vyvěšeno: 17. 12. 2017
Vyvěšeno: 19. 10. 2017
Vyvěšeno: 11. 10. 2017
Vyvěšeno: 1. 6. 2017
Vyvěšeno: 15. 2. 2017
Vyvěšeno: 15. 2. 2017
Vyvěšeno: 1. 12. 2016
Vyvěšeno: 1. 11. 2016
Vyvěšeno: 1. 11. 2016
Vyvěšeno: 16. 6. 2016
Vyvěšeno: 1. 6. 2016
Horoměřice