Horoměřice
Horoměřice

Formulář pro vyúčtování grantů volný čas 2022

Vážení příjemci grantů níže jsou ke stažení formuláře pro vyúčtování. 

1. Příjemce povinen grant vyúčtovat do 31. ledna 2023. Vyúčtování se předkládá na formuláři, který je dostupný na odkazech níže.

2. Přílohou vyúčtování je evidence docházky pravidelných kroužků. U těchto aktivit Příjemce dále předloží seznam dětí se jménem, datem narození a adresou trvalého pobytu) dle jednotlivých aktivit, na které je podpora požadována. U jednorázových akcí Příjemce předloží přehled uskutečněných akcí s počtem účastníků.

3. Poskytnuté peněžní prostředky, které nebudou vyúčtovány v souladu s podmínkami této smlouvy, je Příjemce povinen vrátit nejpozději do 15. února 2023 na účet Poskytovatele.

 

Formulář pro vyúčtování ve formátu docx. (19.28 kB)

Formulář pro vyúčtování ve formátu pdf. (297.36 kB)

V případě dotazů se můžete obrátit na místostarostu Aleš Sedláčka

Díky za vaší činnost s dětmi, vážíme si jí!

Zodpovídá: Ing. Aleš Sedláček
Horoměřice