Horoměřice
Horoměřice

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB č, IP-12-6019756/01 parc. č. 447/2 Elektroškach

Číslo jednací: OUHO/0046/22/IP

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice