Horoměřice
Horoměřice

Dodatek č. 16 přílohy č. 1 smlovy o dílo č. S06R310550 nakládání s komunálními odpady

Číslo jednací: OUHO/0251/22/IK

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice