Horoměřice
Horoměřice

Veřejnoprávní smlouva o výkonu obecní policie na území obce Statenice uzavřená mezi obcí Horoměřice a obcí Statenice

Číslo jednací: OUHO/2299/21/IP

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice