Horoměřice
Horoměřice

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.:IE-12-6000948/SIS/004

Číslo jednací: OUHO/0924/21/IP

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice