Horoměřice
Horoměřice

Smlouva o zřízení práva stavba - SVJ Meliorační

Číslo jednací: OUHO/4387/21/IP

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice