Horoměřice
Horoměřice

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě parc. č. 311/1

Číslo jednací: OUHO/4666/21/IP

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice