Horoměřice
Horoměřice

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IP-12-6018880/SOBSVB/01

Číslo jednací: OUHO/3791/21/IP

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice