Horoměřice
Horoměřice

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12-6019705/VB 02

Číslo jednací: OUHO/3790/21/IP

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice