Horoměřice
Horoměřice

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění IP-12-6018119/SOBSVB/01 parc. č. 163/54, 55

Číslo jednací: OUHO/1073/21/IP

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice