Horoměřice
Horoměřice

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB č. IV-12-6029184, parc. č. 1091

Číslo jednací: OUHO/3216/21/IP

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice