Horoměřice
Horoměřice

Smlouva o budoucí smlouvě o z řízení věcného břemene a dohodu o umístění IP-12-6017415/SOBSVB/01 parc. č. 163/60

Číslo jednací: OUHO/1074/21/IP

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice