Horoměřice
Horoměřice

Příloha č. 9 ke smlouvě o dílo č. S06R310553 zajištění odděleného shromažďování a využití (separace) odpadů

Číslo jednací: OUHO/5268/21/IK

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice