Horoměřice
Horoměřice

Dodatek č. 14 přílohy č. 1 smlouvy o dílo č. S06R310550 nakládání s komunálními odpady + cenová příloha pro rok 2021

Číslo jednací: OUHO/1872/21/IK

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice