Horoměřice
Horoměřice

Dodatek č. 1 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení (skládce odpadu) zhotovitele č. S03R110318

Číslo jednací: OUHO/5273/21/Ik

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice