Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 7 - 2019

 

dne 19. 02. 2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Omluven: Aleš Sedláček

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci a služby pro obec (př. č1)

3

Návrh na školení pro OP „Přestupky pro obecní a městskou policii“

4

Pozvánka na řádnou valnou hromadu „Úpravna vody Želivka a.s“

5

Přípis Mgr. Machánka ve věci žalobců – manželů Jahnkeových proti K.Ú.S.K, kde Obec Horoměřice je v postavení osoby zúčastněné

6

Aktualizace pasportu VO , firmou ANODA s.r.o.

7

Žádost o schvální rekonstrukce pronajatého prostoru v rámci podnikatelského záměru firmou Elektro Bartoníček

8

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 pro R. H. ohledně komunikace Obce Horoměřice a městské částí Praha 6/ Magistrátem hl. města Prahy

9

Ustanovení silničního správního úřadu

10

Schválení kritérií pro přijetí dětí do Mateřské školy Horoměřice pro školní rok 2019/2020

11

Žádost o příspěvek pro účastníky léčebných a rekondičních pobytů s trvalým pobytem v Horoměřicích (cca 15 účastníků)

12

Žádost o příspěvek na jazykové pobyt v Anglii pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ Horoměřice, kteří mají trvalý pobyt v Horoměřicích (cca 40 žáků)

13

Žádost o příspěvek na cestu na skautské Jamboree od A.P.

14

Žádost o příspěvek na činnost spolku AVES (ochrana živočichů)

15

Žádost o zřízení přechodu v ulici Únětická 327.

16

Návrh o přezkoumání hospodaření Obce Horoměřice za rok 2019 K.Ú Odborem interního auditu a kontroly

17

Návrh na rozdělení zisku Mateřské školy Horoměřice za rok 2018

18

Návrh interní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

19

Různé

20

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Návrh na školení pro OP „Přestupky pro obecní a městskou policii“

Pro

4

-

Postup Mgr. Machánka ve věci žalobců – manželů Jahnkeových proti K.Ú.S.K, kde Obec Horoměřice je v postavení osoby zúčastněné

Pro

4

-

Ustanovení silničního správního úřadu

Pro

4

-

Příspěvek pro účastníky léčebných a rekondičních pobytů pro účastníky s trvalým pobytem v Horoměřicích (cca 15 účastníků) ve výši 700 Kč na osobu.

Pro

4

-

Příspěvek na jazykové pobyt v Anglii pro žáky 7. - 9. ročníků ZŠ Horoměřice, kteří mají trvalý pobyt v obci (cca 40 žáků) ve výši 2 000 Kč na žáka. Příspěvek podmínila stejnou výší ze strany ŽŠ Horoměřice.

Pro

4

-

Návrh na rozdělení zisku Mateřské školy Horoměřice za rok 2018

Pro

4

-

Návrh interní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

Pro

4

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O dalším jednání o rekonstrukci pronajatého prostoru v rámci podnikatelského záměru, firmou Elektro Bartoníček, doporučila kratší dobu pronájmu.

Pro

4

-

O nepřidělení příspěvku na činnost spolku AVES (ochrana živočichů)

Pro

4

-

O požádání o přezkoumání hospodaření Obce Horoměřice za rok 2019 K.Ú Odborem interního auditu a kontroly

Pro

4

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Pozvánka na řádnou valnou hromadu „Úpravna vody Želivka a.s“

Pro

4

 

-

Aktualizace pasportu VO , firmou ANODA s.r.o.

Pro

4

-

kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Horoměřice pro školní rok 2019/2020, s tím, že je potřeba prověřit přijímání předškolních dětí z jiných obcí a projednat znovu na příští radě.

Pro

4

-

Žádost o zřízení přechodu v ulici Únětická 327.

Pro

4

Žádost o příspěvek na cestu na skautské Jamboree od A.P. – řeší Aleš Sedláček

Pro

4

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 pro R. H. ohledně komunikace Obce Horoměřice a městské částí Praha 6/ Magistrátem hl. města Prahy

Pro

4

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - Antonín Čacký

 

rada 7 priloha_1_faktury

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice