Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 16 - 2019

 

 

ze zasedání rady obce dne 23.4.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Marcela Helerová, Ivan Král

Omluveni: Antonín Čacký

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př.č1)

3

Vyjádření Ministerstva dopravy k stavební uzávěře.

4

Vyjádření právního zastoupení k. č j: OUHO/0749/Št -podružný vodoměr na par. Č.393/12

5

Informace k volbám do Evropského parlamentu květen 2019

6

Návrh na schůzku s vedením Agrivepu a.s.

7

Návrh na anketu k vyhlášce„ Nedělního klidu“

8

Návrh na exekuci za rok 2017 za místní poplatky za odpad

9

Příprava postupu jednání s “ premonstráty“

10

Návrh na dar organizaci „Lince bezpečí“

11

12

13

14

15

16

17

18

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Návrh na anketu k vyhlášce„ Nedělního klidu“

Pro

4

-

Dar Lince bezpečí ve výši 10 000.- Kč

Pro

4

-

-

-

-

-

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O svolání schůzky s vedením Agrivepu a.s.

Pro

4

-

O exekučním vymáhání místních poplatků za odpad za rok 2017 celní službou.

Pro

4

-

-

-

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Vyjádření Ministerstva dopravy k stavební uzávěře.

Pro

4

 

-

Vyjádření právního zastoupení k. č j: OUHO/0749/Št -podružný vodoměr na par. Č.393/12 – trváme na původní stanovisku

Pro

4

-

Informaci o volbách do Evropského parlamentu 2019

Pro

4

-

Postup jednání s „ premonstráty“

Pro

4

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - vedoucí úřadu Ivana Petříková

 

faktury rada č.16 23.4.2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice