Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 14 - 2019

 

ze zasedání rady obce dne 9.4. v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př.č.1)

3

Návrh pořízení parkovacích pruhů v ulici Velvarská před obchody

4

Příprava na vyhodnocení dopravního průzkumu pořízeného ve spolupráci s ČZU

5

Projednání auditorské zprávy ohledně: MŠ, ZŠ, Školní jídelny a Obce Horoměřice

6

Nové řešení parkování u stánků Sokola

7

Stížnost občanů na provoz prodejny potravin „U Kubrů“

8

Smlouva o čištění rohoží-výpověď

9

Vyhlášení sběru železného šrotu, budou zajišťovat hasiči (13.4.)

10

Různé

11

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a:

-

Vyhlášení sběru železného šrotu, budou zajišťovat hasiči (13.4.) b

Pro

5

 

II. Rada obce r o z h o d l a:

-

Stížnost občanů na provoz prodejny potravin „ U Kubrů“ – o poslání dopisu na prošetření situace na dotčené orgány.

Pro

5

-

Vypovědět sml. na čištění rohoží

Pro

5

-

Přípravě na vyhodnocení dopravního průzkumu pořízeného ve 

spolupráci s ČZU

Pro

5

-

Pořízení parkovacích pruhů v ulici Velvarská před obchody

Pro

5

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í:

-

Nové řešení parkování u stánků Sokola

Pro

5

 

-

Auditorské zprávy ohledně: MŠ, ZŠ, Školní jídelny a Obce Horoměřice

Pro

5

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - místostarosta Aleš Sedláček

 

rada č.14 faktury

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice