Horoměřice
Horoměřice

Zápis č. 1 - 2018

Zápis č. 1 komise ŽPMH
ze dne 28. 11. 2018

Přítomni: Altmann, Mikulka, Bican

Hosté: Král

Oblasti činnosti komise:

  • odpadové hospodářství,
  • ochrana životního prostředí,
  • ochrana a výsadba dřevin,
  • místní hospodářství.

Oblasti budou dále doplňovány podle potřeby.

Počáteční diskuse komise se zaměřila na koncepci odpadového hospodářství obce Horoměřice.

Nová koncepce je zaměřená:

  1. na snížení nákladů odpadového hospodářství v obci (vyjde článek ve Zpravodaji o současném stavu),
  2. na správnou činnost a nakládání s odpady ve sběrném dvoře,
  3. na systém pro nakládání s biologickým odpadem – zatím je možnost odkládat tento odpad dostatečná, ale pro obec příliš cenově nákladná – diskutována možnost obecní kompostárny.

Termín další schůzky: 12. 12. 2018

Zodpovídá: doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D
Horoměřice