Horoměřice
Horoměřice

Žadatel: Kross, s.r.o.

Odpověď ze dne 22. 8. 2017


Na Vaši žádost o informace ohledně výskytu problémů s ptactvem a jím způsobeným škodám sdělujeme:

ad 1) V obci Horoměřice v současné době neregistrujeme problémy s ptactvem.

ad 2) Z výše uvedených důvodů neděláme žádná opatření proti ptákům.

ad 3) Plašiče Birdgard nepoužíváme a neznáme.

ad 4) Dotace na obranu proti ptactvu obec neposkytuje.

ad 5) Náhrady škody způsobené ptáky obec neposkytuje.

Žádost

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice