Horoměřice
Horoměřice

Žadatel: ISTAV Media, s.r.o.

OÚ/350/16/Ko 9. 2. 2016

ISTAV Media, s.r.o.

Nádražní 762/32

150 00 Praha 5 – Smíchov

Investiční plán na r. 2016

Název projektu: Horoměřice – Dostavba objektů školských zařízení – II. etapa

Popis projektu: Vybudování 2. stupně základní školy

Rozpočet: 69,6 mil. Kč

Termín zahájení: 11/2015

Výběrové řízení: ukončeno

Vzhledem k velkému rozsahu projektu další investiční akce nejsou plánovány.

Žádost

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice