Horoměřice
Horoměřice

Žadatel: Business media CZ, s.r.o.

Obec Horoměřice bude v r. 2015 pokračovat v již zahájených investičních akcích. Další prostředky budou vynaloženy na nákup budov a pozemků.
Nové investiční akce nejsou plánovány z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Probíhající akce:
1) Energetická opatření na budově ZŠ
zateplení obvodového plášťě a střechy školní budovy
rozpočet na r. 2015: 4643 tis. Kč
započato 11/2014
2) Dostavba školských zařízení včetně stravování
výstavba kuchyňského pavilonu MŠ
rozpočet na r. 2015: 20800 tis. Kč
započato 11/2014

Žádost

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice