Horoměřice
Horoměřice

Regulační plán

Žádost:
-----Original Message-----
From: Pavla R.
Sent: Monday, September 5, 2016 11:48 AM
To: podatelna@horomerice.cz
Subject: Regulační plán a stavební pozemky

Dobrý den,

prosím o informace k novému regulačnímu plánu a s ním souvisejícím stavebním parcelám. V katastru nemovitostí jsou již nové parcely uvedeny, jako způsob jejich využití je uvedeno “jiná plocha”.

Prosím o následující informace:
1) Kdy budou pozemky vedeny jako stavební parcely?
2) Odkdy se začnou pozemky prodávat?
3) Kdo bude pozemky prodávat a jakou formou (sama obec, nebo realitní kanceláře)?
4) Jaká je/bude stanovena cena za m2?
5) Bude nějakým způsobem zajištěno, aby se pozemky neprodávaly spekulantům a nebyly přeprodávany za mnohem vyšší cenu?

Vzhledem k tomu, že stavební úřad ve Velkých Přílepech udává, že tato agenda spadá pod obec Horoměřice, obracím se s těmito dotazy na vás. Bohužel mi nebylo sděleno, kdo konkrétně má tyto úkony na starosti, prosím tedy o přeposlání relevantní osobě.

Předem děkuji.

Hezký den,
Pavla R.


Odpověď:
-----Original Message-----
From: Obec Horoměřice - podatelna [mailto:podatelna@horomerice.cz]
Sent: Tuesday, September 13, 2016 8:13 AM
To: ' Pavla R'
Subject: RE: Regulační plán a stavební pozemky

Dobrý den,
K Vašim dotazům ohledně pozemků zahrnutých do regulačního plánu - lokalita Nad Prahou:
1) Katastrální zákon nezná kategorii "stavební parcela". Změna způsobu užívání na "zastavěná plocha" a "zahrada" bude možná až po dokončení každé jednotlivé stavby v lokalitě, její kolaudaci a zápisu do katastru.
2) Pozemky se začnou prodávat teprve po dokončení všech inženýrských sítí a dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod, což je podmiňující investice. Bez rekonstrukce ČOV nebude možné pozemky připojit na kanalizační síť.
3) Zatím nebylo rozhodnuto o způsobu prodeje, je to předčasné (viz výše).
4) Cena prodávaných pozemků bude stanovena jako tržní, tedy v místě a čase obvyklá.
5) O způsobu prodeje dosud nebylo rozhodnuto. Obecně lze říci, že obec se musí ke svému majetku chovat s péčí řádného hospodáře, a tedy prodávat na nejvyšší možnou cenu.
S pozdravem
Jana Kohoutová, místostarostkaZodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice