Horoměřice
Horoměřice

Ceník pro rok 2024

 

 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity shromažďovacích prostředků

 

Poplatek se platí za odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce Horoměřice.

 

sazba poplatku

0,80 Kč za litr

 

četnost svozu

1x za týden

1x za 2 týdny

1x za měsíc

počet svozů za rok

52x za rok

26x za rok

12x za rok

 

objem popelnice

80 litrů

120 litrů

240 litrů

1100 litrů

             

 

Základ ročního poplatku se vypočítá jako součin:

 

sazba poplatku x počet svozů za rok x objem popelnice

 

Ceník poplatků za nemovitost

(byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci):

 

objem popelnice

četnost svozu

počet svozů za rok

základ ročního poplatku

80 l

1x za týden

52

3 328 Kč

1x za 2 týdny

26

1 664 Kč

1x za měsíc

12

   768 Kč

120 l*

1x za týden

52

4 992 Kč

1x za 2 týdny

26

2 496 Kč

1x za měsíc

12

1 152 Kč

240 l

1x za týden

52

9 984 Kč

1x za 2 týdny

26

4 992 Kč

1x za měsíc

12

2 304 Kč

1100 l

1x za týden

52

45 760 Kč

1x za 2 týdny

26

22 880 Kč

1x za měsíc

12

10 560 Kč

 

*) Plechové popelnice o objemu 110 litrů budou účtovány jako nádoby o objemu 120 litrů. Tyto plechové popelnice již nejsou podporovány, obec ponechává možnost nechat je dosloužit.

 

Pozn. 1: Pokud je občan přihlášen k trvalému pobytu v rodinném domě nebo bytě v Horoměřicích a současně v Horoměřicích vlastní rekreační stavbu (chatu) a v této chatě nepožaduje svoz odpadu, platí poplatek pouze u té nemovitosti, ve které má trvalý pobyt.

 

Pozn. 2: Pokud celková částka poplatku za kalendářní rok hrazená jedním plátcem přesáhne částku 100 000 Kč, může plátce poplatku požádat obecní úřad o uzavření dohody o splátkovém kalendáři.

 

Ceník poplatků za doplňkové služby

 

I.      Byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci:

 

pytel 80 l

Pytle lze zakoupit na obecním úřadě pouze jako doplněk k poplatku za popelnici, nelze je pořídit samostatně. Není možné použít jiný (vlastní) pytel na odpad.

Pytle jsou určeny pro jednorázové mimořádně větší množství odpadu (např. návštěva apod.).

130 Kč / kus

 

 

 

II.     Stavba pro rodinnou rekreaci nepřístupná pro svozovou techniku**

 

a)  rekreační objekty, kde žádná fyzická osoba není přihlášena

     k trvalému pobytu

 

pytel 80 l

Pro rekreační objekty, kde není žádná fyzická osoba přihlášena k trvalému pobytu, je počet pytlů, které je poplatník povinen odebrat (zakoupit na obecním úřadě):

 

  • minimálně 5 ks za rok,

130 Kč / kus

 

b)  rekreační objekty, kde je k trvalému pobytu přihlášena    

     alespoň jedna fyzická osoba

 

pytel 80 l

Pro rekreační objekty, kde je k trvalému pobytu přihlášena alespoň jedna fyzická osoba, je počet pytlů, které je poplatník povinen odebrat (zakoupit na obecním úřadě):

 

  • minimálně 12 ks za rok,

Za cenu 70 Kč/kus lze odebrat maximálně 24 ks

  1. Kč / kus

Další pytle nad 24 ks za rok na jeden rekreační objekt

130 Kč/kus

 

Pytle lze zakoupit na obecním úřadě. Není možné použít jiný (vlastní) pytel na odpad.

Pytle jsou určeny pro směsný komunální odpad v pouze těch stavbách pro rodinnou rekreaci, které jsou nepřístupné pro svozovou techniku.

Poplatníci odkládají pytle na místo určené obcí.

 

**)        Jedná se o stavby pro rodinnou rekreaci, které mají přidělené číslo evidenční a jsou nepřístupné pro svozovou techniku.

            Týká se pouze staveb v oblasti vymezené na mapce v příloze č. 1

 

Příloha č. 1

k Ceníku poplatků za doplňkové služby

 

Oblast vymezená dle bodu II. Ceníku za doplňkové služby – stavby pro rodinnou rekreaci nepřístupné pro svozovou techniku.

 

Mapa

 

Ceník poplatků platný od 1. 1. 2024 (259.83 kB)

Horoměřice