Horoměřice
Horoměřice

Ceník pro rok 2024

 
Poplatek se platí za odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce Horoměřice.

 

sazba poplatku

0,80 Kč za litr

 

četnost svozu

1x za týden

1x za 2 týdny

1x za měsíc

počet svozů za rok

52x za rok

26x za rok

12x za rok

 

objem popelnice

80 litrů

120 litrů

240 litrů

1100 litrů

             

 

Základ ročního poplatku se vypočítá jako součin:
sazba poplatku x počet svozů za rok x objem popelnice

 

Ceník poplatků za nemovitost

(byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci)

objem popelnice

četnost svozu

počet svozů za rok

základ ročního poplatku

80 l

1x za týden

52

3 328 Kč

1x za 2 týdny

26

1 664 Kč

1x za měsíc

12

   768 Kč

120 l*

1x za týden

52

4 992 Kč

1x za 2 týdny

26

2 496 Kč

1x za měsíc

12

1 152 Kč

240 l

1x za týden

52

9 984 Kč

1x za 2 týdny

26

4 992 Kč

1x za měsíc

12

2 304 Kč

1100 l

1x za týden

52

45 760 Kč

1x za 2 týdny

26

22 880 Kč

1x za měsíc

12

10 560 Kč

*) Plechové popelnice o objemu 110 litrů budou účtovány jako nádoby o objemu 120 litrů. Tyto plechové popelnice již nejsou podporovány, obec ponechává možnost nechat je dosloužit.

Pozn.: Pokud je občan přihlášen k trvalému pobytu v rodinném domě nebo bytě v Horoměřicích a současně v Horoměřicích vlastní rekreační stavbu (chatu) a v této chatě nepožaduje svoz odpadu, platí poplatek pouze u té nemovitosti, ve které má trvalý pobyt.

 

Ceník poplatků za doplňkové služby

I. Byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci

pytel 80 l

Pytle lze zakoupit na obecním úřadě pouze jako doplněk k poplatku za popelnici, nelze je pořídit samostatně. Není možné použít jiný (vlastní) pytel na odpad.

Pytle jsou určeny pro jednorázové mimořádně větší množství odpadu (např. návštěva apod.).

130 Kč / kus

 

II. Stavba pro rodinnou rekreaci nepřístupná pro svozovou techniku*

pytel 80 l

Pytle lze zakoupit na obecním úřadě. Není možné použít jiný (vlastní) pytel na odpad.

Pytle jsou určeny pro směsný komunální odpad v pouze těch stavbách pro rodinnou rekreaci, které jsou nepřístupné pro svozovou techniku.

Poplatníci odkládají pytle na místo určené obcí.

130 Kč / kus

Minimální počet pytlů, které je poplatník povinen odebrat (zakoupit na obecním úřadě), je:

  • 5 ks za rok pro rekreační objekty, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.
  • 12 ks za rok pro rekreační objekty, kde je někdo z obyvatel přihlášen k trvalému pobytu

*) Jedná se o stavby pro rodinnou rekreaci, které mají přidělené číslo evidenční a jsou nepřístupné pro svozovou techniku. Týká se pouze staveb v níže vymezené oblasti:

Oblast vymezená dle bodu II. Ceníku za doplňkové služby – stavby pro rodinnou rekreaci nepřístupné pro svozovou techniku.

Mapa

Ceník poplatků platný od 1. 1. 2024 (233.05 kB)

Horoměřice