Horoměřice
Horoměřice

JAK JE TO S ODPADEM V NAŠÍ OBCI?

VYVÁŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V NAŠÍ OBCI 1

Informace o výsledku schůzky komise životního prostředí.
Konané v pátek 13. 1. 2023

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás informovat o výsledku schůzky komise životního prostředí, která se zabývala aktuální situací vyvážení komunálního odpadu v naší obci a peticí občanů k tomuto tématu.

Systém sběru odpadu v obci byl schválen v roce 2019, a kdyby nenastala pandemie covidu 19, která vše zbrzdila, (v našem případě dotaci na pořízení nádob na tříděný sběr), fungoval by systém již od roku 2020. Tedy dříve, než se začaly obsazovat dostavěné bytové domy se stovkami nových bytů.

 

V současné době každý obyvatel, hlášený v obci, vyprodukuje za rok 360 kg směsného komunálního odpadu za rok. Kdyby se noví obyvatelé přihlásili k trvalému bydlení, byla by tato hodnota cca 200 kg na jednoho obyvatele. Co tento rozdíl představuje ve finančním vyjádření? Za každou jednu tunu odvezeného (nevytříděného) odpadu musí obec zaplatit ne původních 500 Kč, ale nyní již 900 Kč. A cena podle zákona o odpadech naroste do roku 2027 na 1 850 Kč, tedy téměř 4x tolik.

 

Největší problém v množství odpadu je u nových bytových domů. Proč?  Pokud majitel bytu zaplatí podle vyhlášky o nakládání s odpady za jednoho obyvatele bytu, a přitom v něm bydlí několik dalších, nepřihlášených lidí, množství odpadu je samozřejmě mnohem vyšší než to, na které je systém počítán. Že to tak skutečně je, potvrzuje i nedávná petice k frekvenci odpadů: asi u poloviny petentů jsme zjistili, že zde nejsou hlášeni. To znamená, že obec nemá za tyto občany žádné příspěvky do rozpočtu, ale oni naopak chtějí kompletní služby od obce.

 

I když v minulém období (od roku 2019) proběhla a probíhala vysvětlovací kampaň ke třídění odpadu (schůzka v knihovně obce za účasti občanů, mnoho vysvětlujících článků ve zpravodajích obce, případně i některé dotazy přímo na zasedáních zastupitelstva), nikdy se nikdo neozval, že to bude špatně. Asi by se dalo i více vysvětlit, ale nikdo o to nepožádal.

 

Těm, kteří chtěli a chtějí třídit, byly ZDARMA rozdány nádoby na tříděný sběr papíru a plastů, jako komodit, které nejvíce zatěžují a zdražují systém sběru odpadů. Je třeba poděkovat těmto cca 500 vlastníkům většinou rodinných domů, tedy asi 1 400 obyvatelům. Každý takovýto rodinný dům má na rok (a pouze pro sebe) kapacitu nádob v objemu cca 1,5 m3 u 120 l nádoby a cca 3 m3 u 240 l nádoby pro každou uvedenou komoditu. Hledáme možnost, jak tyto občany, kteří pravidelně třídí a přistavují nádoby na papír a plast jedenkrát za měsíc nějak více motivovat a zároveň ocenit. 

 

Skutečnost v třídění je stále velmi smutná a neodpovědná k životnímu prostředí. Stále netřídíme tak, jak by bylo potřeba, a proto většina našich odpadů končí ve směsném komunálním odpadu na skládkách. Obec má vůči státu také povinnost - za několik let budeme muset prokázat (pouze čísly od svozové firmy), že třídíme v obci více než 65 % všech odpadů. To sami na radnici neuděláme.

 

Kolik nádob na směsný komunální odpad je přihlášeno v evidenci?

Velikost nádoby

Celkový počet

z toho podnikatelé

z toho občané

1100 litrů

59

13

46

240 litrů

968

39

929

120 litrů

629

21

608

110 litrů

72

8

64

 

Je zajímavé (podle dat od svozové firmy), že právě menší nádoby mají nižší četnost vyvážení, jinými slovy, tito lidé více třídí a nepotřebují tak častý odvoz zbytkových odpadů.

 

Kolik směsného komunálního odpadu bylo vyvezeno v předešlých 2 letech?

 

občané

Firmy

Podíl - občané: firmy

2021

889 tun

64 tun

93:7

2022

1 321 tun

108 tun

92:8

Rozdíl v %

nárůst 48,6 %

nárůst 68,7 %

 

 

Tento nárůst je přitom pouze za 1 rok!

Jako vždy se vše točí kolem peněz. Jaká je tedy skutečnost (pouze u směsného komunálního odpadu), o který se nyní jedná? Základ 100 % je cena za svoz v roce 2020 a zároveň i cena obecního poplatku.

 

2021

2022

Cena za svoz a její roční nárůst (proti roku 2020)

+ 16,26 %

+ 49,36 %

9 631 750 Kč

Navýšení obecního poplatku (proti roku 2020)

+ 7,7 %

0 %

 

Zde se již do praxe naplno promítla novela zákona o odpadech a její část o ceně za skládkování směsného komunálního odpadu. Chápeme, že jsou mezi námi občané, kteří nejsou finančně omezeni a je jim celkem jedno, kolik za odpad zaplatí, ale těch asi nebude v naší obci většina. Pak tu máme ty, kteří třídit nebudou ze zásady. Další skupina jsou ti, kteří k tomu mají objektivní důvody jako například, že nemají místo, kam další nádoby umístit. A poslední skupina jsou občané, kteří třídí ze zásady, někdy více, někdy méně, a to jsou ti, kteří nechtějí navyšování ceny za odvoz směsného odpadu a třeba by za ušetřené peníze v rozpočtu obce viděli jejich účelnější využití.

 

U rodinných domů, kde primárně je tento systém zaveden, se většinou místo najde. Nešli jsme cestou nařízení, jako v mnohých obcích, ale doporučení k odběru nádob na třídění odpadů zdarma přímo od místa bydliště, bez nutnosti hledat volný kontejner, kam vyhodíme papír nebo plast. Ti, kteří toho využili, a dále poctivě třídí, mají většinou jen nepatrný zbytek komunálního odpadu.

 

Jak to bude v roce 2024?  V obci již bude naplno fungovat systém sběru odpadů D2D, nebo-li „door to door“, kdy si každý zaplatí za skutečně odvezené množství svého zbytkového odpadu. Svozová firma nemůže vážit jednotlivé nádoby a odpad v nich, ale bude se platit podle velikosti nádoby, kterou necháme vyvézt, a frekvence svozu. To si každý určí sám, buď v rodinném domě jako jedna rodina, nebo v bytovém domě, jako výsledek (asi hlasování) všech nájemníků. Nebude přitom záležet, zda nádoba bude plná, nebo poloprázdná. Každotýdenní odvoz tak bude výrazně dražší, než např. jednou za 14 dní, 240litrová nádoba bude dražší než 120litrová.

 

V letošním roce je poslední možnost, aby si každý vyzkoušel, jak velkou nádobu na komunální odpad bude od příštího roku potřebovat, a jakou frekvenci vyvážení si zvolí. Předběžná doba, kdy bude potřeba uzavřít smlouvu na odvoz pro rok 2024, bude zřejmě nejpozději v listopadu, aby si svozová firma mohla od nového roku vše naplánovat.

 

Občas se vyskytne termín jakéhosi přechodného období (roku), např. kdy máme možnost si něco vyzkoušet, ale tak to není. Svoz odpadu se objednává samostatně na každý rok, a proto se objednávají ty služby, které jsou potřeba. Každý rok od roku 2019 představuje jeden krok v přeměně systému sběru: první rok to byla nabídka kompostérů pro snížení množství směsného komunálního odpadu o biologickou složku, které je cca 40 %, dále nabídka nádob na třídění papíru a plastů od rodinných, ale v případě zájmu a místa, i od bytových domů (opět cca 35 % množství) a nyní úprava počtu (ne rušení, jak je to někdy prezentováno) a druhů sběrových nádob na veřejných stanovištích, která proběhne letos. A poslední rok 2024 směřuje již k samostatnému hospodaření s vlastními odpady obyvatel v rodinných i bytových domech s myšlenkou: méně nechám odvézt – méně zaplatím. Z tohoto důvodu již žádný problém s komunálním odpadem nebude, neboť si každý o všem rozhodne sám.

 

Co ještě bude nutné řešit v tomto roce? Případný odvoz bioodpadu po celý rok. Tedy nejen od dubna do listopadu, jak je to nyní nastaveno, opět s navýšením ceny za vyšší počet odvozů. Možnost pořídit si v letošním roce další nádobu na směsný (netříděný) odpad, jestliže potřebujete a máte z objektivního důvodu více tohoto odpadu. Vše je pouze o přímé komunikaci. Jde tedy o to, přečíst si pravidelně zveřejňované informace a případně si přijít na vedení obce o konkrétním problému popovídat. Věřte, že lze nalézt řešení jednotlivých problémů, ale nelze měnit již probíhající čtyřletou koncepci.

 

Rovněž Vás prosíme o pomoc v tom, aby se dosud nepřihlášení občané žijící v Horoměřicích, přihlásili k trvalému pobytu v obci. Pomůže nám to získat peníze ze státního rozpočtu, které potřebujeme na zvládnutí stále se zvyšujících nároků na infrastrukturu. Zároveň tím snížit i rozdíl mezi vybranými penězi na odvoz komunálního odpadu od občanů a částkou, kterou musí obec ještě za odpady doplatit. V roce 2022 to bylo asi 3,7 milionu korun. Pomohlo by i to, kdyby se nepřihlášení občané alespoň přihlásili do systému sběru odpadu. Věřte, že by se miliony za sběr odpadu daly investovat lépe, než je vyhazovat na skládku.

 

Jan Herčík, starosta, a Vlastimil Altmann, zastupitel, předseda Komise životního prostředí

Datum vložení: 19. 1. 2023 8:26
Datum poslední aktualizace: 19. 1. 2023 8:33
Autor: Lenka Kulhavá
Horoměřice