Horoměřice
Horoměřice

Aktuální opravy komunikací v obci

Aktuální opravy komunikací v obci 1

Aktuální opravy silnic v obci. Tento týden začínáme opravovat, prosíme o trpělivost. Níže popisujeme místa a rozsahy prací.

Aktuální opravy silnic v obci

Vážení občané. Tento týden začínáme opravovat, prosíme o trpělivost. Níže popíši místa a rozsahy prací.

  1. Oprava propadlých kanálů v okolí křižovatky ulic Velvarské a Hrdinů. Kraj opravuje propadlé poklopy splaškové kanalizace, obec dešťové. Opravovat se bude postupně, tak, aby nebylo nutné omezovat provoz. Místa budou označena a budou se dát objet. V případě nutnosti bude vždy vyčleněný pracovník stavební firmy. Pomáhat bude obecní policie. Doba prací bude záležet na míře poškození pod povrchem vozovky.
  2. Oprava nezpevněného povrchu na konci ulice Nebušické. Opravovat se budou propadlá, proježděná místa. Komunikace bude po dobu prací průjezdná se zvýšenou opatrností. Předpokládaná doba je 5 pracovních dní.
  3. Křižovatka ulic Ke Skále x Velvarská. Výměna sloupů pro kamery, překop pro vedení sítí. Oprava propadlého asfaltu.  Překop komunikace je zabetonovaný, dočasně zasypaný a zhutněný. Asfaltovat se bude příští týden.
  4. Ulice K Ovčínu. Rovnání, spádování, násyp nových vrstev, válcování. Komunikace bude v průběhu prací pro průjezd vozidly uzavřena. Předpokládaná doba prací 14 dní. V případě nutnosti využijte objízdnou trasu přes ulice Na Výsluní a K Háji. Nezpevněná komunikace K Háji bude taktéž vyspravena v místech největších poškození.

 

Co je stále v procesu povolování: Rekonstrukce, vč. asfaltování a dláždění ulic k Chotolu a U Studánky. Stále čekáme na stavební povolení. (U těchto ulic je nutné). Stavební povolení řeší Stavební úřad v Černošicích.

V případě dotazů a problémů, vyvolaných pracemi jsem k dispozici na e-mailu ales.sedlacek@horomerice.cz či na telefonu 603 784 102, Aleš Sedláček, místostarosta

Datum vložení: 7. 3. 2023 9:30
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 9:33
Autor: Ing. Aleš Sedláček
Horoměřice