Horoměřice
Horoměřice

Provozní doba sběrných dvorů

Sběrný dvůr na objemný ul.Do Oříšků

Provozní doba
PO – PÁ 14.00 – 17.00 h.
ÚT 8.00 -- 12.00 h.
SO 14.00 -- 17.00 h.

Slouží k odkládání objemného komunálního odpadu, tj. odpadu, který vzhledem k jeho tvaru, rozměru nebo hmotnosti nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob (popelnic) a dále slouží k ukládání odpadu rostlinného původu ze zahrad - bioodpadu (větve, tráva, listí). Nábytek musí být ukládán demontovaný, větve rozřezané na délku max. 1 metr. V omezeném množství a pouze po dohodě s obecním úřadem smí být ukládán odpad z demolic a stavební suť.

Ve sběrném dvoře nejsou kontejnery na tříděný odpad. Ty jsou na určených místech po obci. Ve sběrném dvoře se neukládá běžný komunální odpad. K tomu slouží popelnice před domy.

Horoměřice